Cơ quan ban hành văn bản


Loại văn bản ban hành

Văn bản quy phạm pháp luật


Quốc Hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2008/UBND-01 1/28/2011 v/v Vận hành trang tin điện tử
Chính phủ
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
03 5/18/2010 QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2011-UBND-02 3/21/2011 ve viec thanh lap
Sở Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ Tài chính
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu