Số người truy cập

Đang online: 407
Hôm nay: 1,590
Hôm qua: 3,068
Tuần này: 9,716
Tuần trước: 22,781
Tháng này: 1,988,605
Tháng trước: 1,415,752
Tất cả: 21,761,210

Các vấn đề chung >> Các vấn đề chung

 Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới. [ 11/07/2012 ]

Sáng ngày 10/7/2012, Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo đó, tỉnh có 22 xã điểm nông thôn mới, qua kết quả khảo sát: Số xã đạt 8-10 tiêu chí 6/22 xã (chiếm 27%); Số xã đạt từ 5-7 tiêu chí 12/22 (chiếm 55%); Số xã đạt dưới 5 tiêu chí 4/22 xã (chiếm 18%).

Được biết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là thành viên Ban chỉ đạo và được Tỉnh ủy phân công chỉ đạo xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Với chức trách được giao, 6 tháng đầu năm Sở đã tổ chức tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về xây dựng nông thôn mới được 2 cuộc, có trên 300 lượt CBCCVC dự; phối hợp các ngành các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình quốc gia và mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cử 02 lãnh đạo phòng chuyên môn cùng Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh khảo sát chấm điểm các tiêu chí của Sở chỉ đạo là tiêu chí 11(Hộ nghèo) và Tiêu chí 14.2 (tỷ lệ lao động qua đào tạo). Kết quả, có 12/22 xã đạt tiêu chí 11 và 17/22 xã đạt tiêu chí 14.2.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã nông thôn mới; Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá xác định nhu cầu để tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế và lồng ghép các chương trình, dự án để triển khai có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

                                                                                                       QuocThanh

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương [ 11/04/2014 ]
Thêm trường hợp được từ chối tiếp công dân [ 11/04/2014 ]
Trách nhiệm của Công đoàn trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động. [ 11/04/2014 ]
Thăm tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh [ 11/04/2014 ]
Điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới [ 11/04/2014 ]
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam [ 07/04/2014 ]
Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội [ 07/04/2014 ]
Hội thảo An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ. [ 07/04/2014 ]
Kiểm tra việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ tại 10 Doanh nghiệp. [ 07/04/2014 ]
Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính [ 01/04/2014 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...