Số người truy cập

Đang online: 334
Hôm nay: 4,956
Hôm qua: 5,428
Tuần này: 22,114
Tuần trước: 35,573
Tháng này: 3,450,591
Tháng trước: 5,119,331
Tất cả: 22,099,406

Các vấn đề chung >> Các vấn đề chung

 Vĩnh Long sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới. [ 11/07/2012 ]

Sáng ngày 10/7/2012, Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo đó, tỉnh có 22 xã điểm nông thôn mới, qua kết quả khảo sát: Số xã đạt 8-10 tiêu chí 6/22 xã (chiếm 27%); Số xã đạt từ 5-7 tiêu chí 12/22 (chiếm 55%); Số xã đạt dưới 5 tiêu chí 4/22 xã (chiếm 18%).

Được biết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là thành viên Ban chỉ đạo và được Tỉnh ủy phân công chỉ đạo xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Với chức trách được giao, 6 tháng đầu năm Sở đã tổ chức tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về xây dựng nông thôn mới được 2 cuộc, có trên 300 lượt CBCCVC dự; phối hợp các ngành các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình quốc gia và mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cử 02 lãnh đạo phòng chuyên môn cùng Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh khảo sát chấm điểm các tiêu chí của Sở chỉ đạo là tiêu chí 11(Hộ nghèo) và Tiêu chí 14.2 (tỷ lệ lao động qua đào tạo). Kết quả, có 12/22 xã đạt tiêu chí 11 và 17/22 xã đạt tiêu chí 14.2.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã nông thôn mới; Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá xác định nhu cầu để tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế và lồng ghép các chương trình, dự án để triển khai có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

                                                                                                       QuocThanh

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ tướng Chính phủ quy định tiếp công dân tại trụ sở cơ quan [ 09/07/2014 ]
Tổ chức Lễ khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật tỉnh Vĩnh Long giành thành tích tại giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc 2013. [ 01/07/2014 ]
Hoạt động công tác bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2014 [ 01/07/2014 ]
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long [ 30/06/2014 ]
Tháng hành động vì trẻ em năm 2014: “ Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em ” [ 20/06/2014 ]
Qui định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. [ 06/06/2014 ]
Tăng cường quản lý học viên tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội [ 02/06/2014 ]
Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn “ Điều tra lao động tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014” [ 02/06/2014 ]
Thực hiện Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long [ 29/05/2014 ]
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ [ 28/05/2014 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...