Số người truy cập

Đang online: 94
Hôm nay: 1,970
Hôm qua: 4,130
Tuần này: 16,484
Tuần trước: 31,143
Tháng này: 798,844
Tháng trước: 554,822
Tất cả: 22,515,431

Chính sách Lao động - Việc làm >> Chính sách Lao động - Việc làm

 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015. [ 10/09/2012 ]
 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 Thtướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyt Chương trình, mc tiêu quc gia Vic làm và Dy ngh giai đon 2012 – 2015.

Theo dó, Các mục tiêu của Chương trình cụ thể như sau:

- Hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao (trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015;

- Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thng trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%;

- Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 80 - 120 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài (không bao gồm lao động thuộc 62 huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2020); hỗ trợ đào tạo lao động trình độ cao cho khoảng 5 nghìn lao động đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động; 60% lao động được đào tạo nghề, 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Hỗ trợ tạo việc làm cho 0,7 - 0,8 triệu lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm;

- Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm nước ngoài cho khoảng 20 nghìn lượt cán bộ làm công tác lao động, việc làm và dạy nghề từ Trung ương đến địa phương.

* Đối tượng, phạm vi thực hiện Chương trình:

- Đối tượng thực hiện Chương trình: Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao vốn, kinh phí để thực hiện các dự án của Chương trình.

- Phạm vi thực hiện Chương trình: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

* Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2012 đến năm 2015.

* Tổng vốn và nguồn vốn để thực hiện Chương trình:

- Tổng kinh phí cho Chương trình là: 30.656 tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn;

+ Ngân sách trung ương: 18.106 tỷ đồng (trong đó 3.580 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 14.526 tỷ đồng vốn sự nghiệp);

+ Ngân sách địa phương: 5.907 tỷ đồng;

+ Viện trợ nước ngoài: 4.227 tỷ đồng;

+ Huy động hợp pháp khác: 2.416 tỷ đồng.

* Các dự án thành phần của Chương trình:

- Dự án 1: Đổi mới và phát triển dạy nghề.

- Dự án 2: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Dự án 3: Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

- Dự án 4: Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Dự án 5: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

- Dự án 6: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Chương trình có trách nhiệm chủ trì.

Được biết, Chương trình này hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là ở khu vực nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                   Q.Cảnh ( nguồn QĐ Số: 1201/QĐ-TTg)

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thực hiện chương trình việc làm năm 2014 [ 20/10/2014 ]
Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội [ 20/10/2014 ]
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 08/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. [ 07/10/2014 ]
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề [ 07/10/2014 ]
Vĩnh Long tổ chức hội nghị truyền thông chương trình việc làm, xuất khẩu lao động và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014. [ 07/10/2014 ]
Mức lương làm thêm giờ của người giúp việc [ 25/09/2014 ]
Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. [ 08/09/2014 ]
Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản [ 08/09/2014 ]
Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề [ 08/09/2014 ]
Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề [ 08/09/2014 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...